Havenonline

Besparing aardgasgebruik door warmtelevering aan Holland Malt

Eemshaven-  Door warmtelevering van RWE aan Holland Malt wordt in de Eemshaven minimaal 20 miljoen m3 (Gronings) aardgas bespaard.

Holland Malt, Groningen Seaports en RWE Eemshaven gaan samen de haalbaarheid onderzoeken om gasgebruik te besparen door warmte van de RWE centrale te leveren aan Holland Malt. De moutfabriek uit de Eemshaven is een wereldspeler voor de productie van hoogwaardige mout dat onder andere gebruikt wordt voor de productie van bier. Voor het maken van mout is warmte nodig waar tot nu toe Gronings aardgas voor wordt gebruikt.

Door gebruik te maken van warmte van de RWE centrale kan het gebruik van aardgas naar nul worden gereduceerd. Voor Holland Malt draagt dit bij tot een verminderde emissie van CO2 (kooldioxide) en NOx (stikstof) terwijl gelijktijdig het rendement van de RWE centrale zal toenemen. Daarnaast past dit uitstekend in de toekomstige ontwikkeling van RWE waarbij warmte van bijvoorbeeld een elektrolyser voor de productie van groene waterstof ingezet zou kunnen worden. Groningen Seaports ondersteunt dit initiatief van harte en zal in de rol van gebiedsbeheerder en ontwikkelaar haar kennis van openbare infrastructuur in de vorm van een pijpleidingstelsel inbrengen in de studie.

Warm water stroomt door deze leiding onder het Doekegatkanaal door van RWE naar Holland Malt. Deze zal de warmte gebruiken in haar processen waarna het afgekoelde water terug stroomt naar de centrale. Door deze innovatie wordt getracht de kosten zo laag mogelijk te houden om het project economisch aantrekkelijk te kunnen laten uitvoeren.

Bron: Persbericht Groningen Seaports

Translate