Disclaimer

Algemeen
Onderstaande disclaimer is van toepassing op de gehele website Eemshavenonline (https://eemshavenonline.nl). Door Eemshavenonline te bezoeken stemt u in met deze disclaimer.

Copyright
De inhoud van deze website, met daarbij behorende de inhoud van de sociale media als Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, Telegram, WhatsApp en YouTube, zijn beschermd door auteursrecht. Inhoudende alle gegevens, afbeeldingen, teksten, video’s en combinaties van voorgaande. Het auteursrecht op deze website en sociale media berust bij Eemshavenonline. Het is niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van Eemshavenonline enig onderdeel (teksten, afbeeldingen, site-onderdelen) van deze site of sociale media van Eemshavenonline te kopiëren en te gebruiken voor privé- en bedrijfsdoeleinden. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan door voorafgaande toestemming door Eemshavenonline. Het oneigenlijk gebruik van bovenstaande wordt bij overtreding in rekening gebracht.

Beschikbaarheid
Informatie en websitegegevens van Eemshavenonline kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. Eemshavenonline spant zich in om de website 24 uur per dag en 7 dagen per week beschikbaar te stellen, maar wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid.

Privacyverklaring
U kunt Eemshavenonline bezoeken zonder mee te delen wie u bent of enige informatie over uzelf te verschaffen. Er zijn echter situaties waarbij wij informatie van u nodig hebben om bijvoorbeeld met u te corresponderen, neem als voorbeeld het contactformulier of onze maildienst. Eemshavenonline houdt het aantal bezoekers bij, de websites waar zij van afkomstig zijn en via welke zoektermen zij op website komen. De resultaten worden uitsluitend in geaggregeerde en niet tot individuele personen herleidbare vorm gebruikt.

Verzamelde (persoons)gegevens worden niet aan derden verkocht of ter beschikking gesteld. Dit behoudens speciale omstandigheden, bijvoorbeeld indien wettelijk vereist. Tevens kunt u op ieder gewenst moment verzoeken uw gegevens uit de bestanden te laten verwijderen.

Uitsluiting van aansprakelijkheid
Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Eemshavenonline draagt zorg en aandacht voor de samenstelling van de berichtgeving op de website, echter kan Eemshavenonline niet instaan voor de juistheid, volledigheid of actualiteit van de berichten. Eemshavenonline aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade, op welke manier dan ook, ontstaan door gebruik, onjuistheid of onvolledigheid van de informatie op deze website.

Laatste update: 15 januari 2024

Translate