Bedrijven

Cargostore biedt hulp bij bestrijden van COVID-19

Engeland- Met de wereldwijde COVID-19 pandemie is een groot deel van de werkende wereld stil gezet. Veel bedrijven hebben hun activiteiten moeten stil leggen, of aan moeten passen op de restricties die gelden in elk land.

Cargostore Worldwide zal, onder meer, de Nederlandse offshore sector blijven ondersteunen. Wegens de uitbraak van het COVID-19 virus gaan er minder vaak bevoorradingshepen naar bijvoorbeeld de boorplatforms of windparken. De vele goederen die mee moeten, op het verminderde aantal schepen, zullen optimaal verdeeld moeten worden. Met het leveren van koelcontainers waarin vitaal voedsel kan worden opgeslagen, biedt Cargostore een helpende hand. De DNV 2.7-1 gecertificeerde 10ft koelcontainers (reefers) zijn optimaal om aan boord van schepen te gebruiken om het voedsel veilig te vervoeren.

Daarnaast heeft Cargostore twee 40ft ISO-containers aan de luchthaven in Den Helder geleverd. De containers worden gebruikt als quarantaine schuilplaats, welke werden gebruikt het ontsmetten van mensen die terug keerden aan land. In tegenstelling tot het neerzetten van een gebouw, is het plaatsen van containers een snellere en goedkopere oplossing.

Ook in het Midden-Oosten blijft Cargostore de bestaande klanten in de energiesector ondersteunen. Dit door reefers en droge container te leveren voor opslag van voedsel, medicijnen en andere lading op onshore basisstations, waar goederen langere werden opslagen door het afnemende aantal bevoorradingsreizen.

De container werkplaatsen van Cargostore zijn nog steeds in bedrijf en met aanpassingen aan de ISO- en DNV-containers, zijn de containers ook direct beschikbaar om te verhuren. Daarnaast kunnen de containers worden voorzien van extra stellingen voor apparatuur, verlichting of zelfs extra deuren en ramen.

 

English translation
With the COVID-19 pandemic placing much of the working world on hold, the companies still in operation have had to adapt both how they work and in some cases what they do.

Cargostore Worldwide have continued to support the Dutch offshore energy sector by supplying Refrigerated containers for the storage of vital foods. Due to the pandemic, offshore cargo runs were running less frequently, meaning the DNV 2.7-1 certified 10ft Reefers were optimal for the reduced deck space.

Furthermore they supplied two 40ft ISO containers to Den Helder airport as a ‘quarantine shelter’ which acted as a sanitized area for workers returning onshore to change safely, whilst being cheaper and faster to set up than constructing a building.

Similarly in the Middle East, Cargostore continue to support existing customers in the UAEs energy sector by providing reefers and dry containers for the storage of food, medicines and other cargo at onshore base stations, where the cargo has had to be stored onshore for extended periods of time.

With container workshops still operational, bespoke modifications to ISO and DNV containers are also available for lease or hire, which can have additional shelving for equipment, lighting or even extra doors and windows.

Translate