Projecten

Nieuwe hoogspanningsmasten Eemshaven-Vierverlaten volop zichtbaar

Eemshaven- De bouw van de nieuwe 380kv-verbinding tussen de Eemshaven en Vierverlaten vordert zichtbaar. De nieuwe hoogspanningsmasten verrijzen één voor één en veranderen het landschap, ten opzichte van de oude masten.

De nieuwe 380 kv-hoogspanningsverbinding van Eemshaven naar Vierverlaten, bij Groningen, vervangt de huidige 220 kv-hoogspanningsverbinding. Dit is nodig om de komende jaren in elektriciteit te kunnen blijven voldoen, voor het behouden van de capaciteit. Dit met name ook vanwege de opkomst van duurzame energiebronnen, zoals wind- en zonne-energie.

De nieuwe hoogspanningsverbinding bestaat uit 121 zogenaamde wintrackmasten. De nieuwe masten zijn anders van ontwerpen dan de huidige stalen masten die iedereen wel kent. De wintruckmasten hebben als voordeel dat de masten een smaller magneetveld hebben, ze zijn flexibel in gebruik en onderhoudsvriendelijk. De wintrackmast bestaat uit twee pylonen waar de hoogspanningsdraden aan worden bevestigd.

Zodra het nieuwe tracé met de wintrackmasten gereed is, zal de oude 220 kv-hoogspanningsverbinding worden afgebroken.

Translate