Projecten

Hoogspanningssnelweg Eemshaven naar Groningen in gebruik genomen

TenneT heeft 7 juli de nieuwe hoogspanningsverbinding tussen Eemshaven en hoogspanningsstation Vierverlaten, bij de stad Groningen, in gebruik genomen. De bouw van de 40 kilometer lange elektriciteitsverbinding van 380.000 Volt (380kV) duurde 3 jaar, na een voorbereidingstijd van 13 jaar.

Tegelijk met de nieuwe verbinding is het nieuwe 380 kV-hoogspanningsstation bij Vierverlaten in bedrijf gegaan. Van hieruit verdeelt TenneT elektriciteit naar hoogspanningsverbindingen met andere delen van Groningen, Drenthe. Friesland en de netten van de regionale netbeheerder Enexis.

De nieuwe hoogspanningsverbinding is van groot belang voor elektriciteitstransport vanaf Eemshaven. Dit gebied is de afgelopen jaren uitgegroeid tot een energieknooppunt van nationaal en internationaal belang met elektriciteitscentrales, wind- en zonneparken, én met verbindingen naar alle windstreken. Zo komen hier de hoogspanningskabels uit Denemarken en Noorwegen en van windparken op de Noordzee aan land. De komende jaren zal de omvang van het energietransport in deze regio verder groeien.

Het ministerie van Economische Zaken doet momenteel onderzoek naar het aansluiten van 4,7 GW aan windparken vanaf de Noordzee op Eemshaven. Uitbreiding van het 380 kV-net is ook in onderzoek. In Eemshaven gaat het om een nieuw hoogspanningsstation in Oostpolder en vanaf Vierverlaten om een nieuwe 380 kV-verbinding richting Noordoostpolder (hoogspanningsstation Ens) met aansluiting op de landelijke 380 kV-ring.  Vorige maand publiceerde het ministerie van Economische Zaken & Klimaat de te onderzoeken alternatieven voor de verbinding Vierverlaten-Ens en van hieruit verder naar Diemen.

Belangrijk onderdeel van het project Eemshaven-Vierverlaten is het weghalen van de ‘oude’ 220 kV-verbinding (masten en geleiders). Als gevolg van de snelle en grote toename van met name zonnestroom in Groningen is TenneT  genoodzaakt drie maanden later dan gepland te starten met de sloopwerkzaamheden. Deze zullen echter zoals gepland voorjaar 2024 afgerond zijn. Daarnaast is er de verplichting van het realiseren van een landschapsprogramma met allerlei groene en cultureel-historische maatregelen in een zone aan weerzijde van de nieuwe verbinding.  TenneT investeert in dit programma en natuurcompensatie 15 miljoen euro, onder meer voor het behoud van weidevogels. De provincie Groningen coördineert de uitvoering die in 2028 gereed moet zijn.

Bron: Persbericht TenneT

Translate