Havenonline

Testen met waterdrone Otter van Kongsberg Maritime

Eemshaven- Onlangs vonden er in de Eemshaven proeven plaats met een waterdrone, een zogenaamde Unmanned Surface Vehicle. Vanaf de peilboot Havenschap 1 van Groningen Seaports werd door het Noorse Kongsberg een drone genaamd ‘Otter’ ingezet om in de haven te testen wat er mogelijk is op dit gebied.

Kongsberg Maritime is een Noorse technologieonderneming binnen de Kongsberg Gruppen. Kongsberg Maritime levert systemen voor hydrografie, positionering, navigatie, VTS-systemen en automatisering aan de gehele scheepvaart en offshore. De Noorse onderneming is voor Groningen Seaports al lang een betrouwbare partner. De Kongsberg echosounders worden al jaren gebruikt door Groningen Seaports voor het in kaart brengen van de bodem van de haven en omgeving.
Betrouwbare en nauwkeurige dieptemetingen zijn van groot belang voor een haven om een veilige scheepvaart te garanderen en tevens te monitoren hoe de infrastructuur, zoals damwanden, dijken e.d. er onderwater bijliggen. Met de huidige Kongsberg EM2040 multibeam apparatuur gaat dat al jaren uitstekend, maar peilingen met behulp van een waterdrone kunnen een goede aanvulling zijn op de bestaande peilingen, doordat de metingen nog flexibeler uitgevoerd kunnen worden en moeilijk begaanbare locaties ook bereikt kunnen worden. Bovendien is het een schonere manier van peilen en dus duurzamer. Qua techniek loopt Groningen Seaports hiermee vooraan mee, maar of en hoe het in de toekomst ingezet zal gaan worden, zal moeten blijken uit de resultaten en eventuele toekomstige testen.
Translate