Scheepvaart

Storm op zee

Eemshaven- Met een windkracht 8 Beaufort en windstoten met uitschieters naar orkaankracht, is het op zee geen pretje op dit moment. Storm op zee, betekent dat veel schepen naar de haven komen of voor anker gaan liggen.

De golfhoogtes op zee zijn toegenomen naar boven de vijf à zes meter en de scheepvaart die de west ingaat, heeft het dan ook zwaar. Kleinere schepen halen soms nog niet eens snelheden van drie knopen. Voor de grote containerreuzen of autoschepen, zijn de torenhoge golven een iets mindere uitdaging. Echter is ook voor deze schepen hun snelheid gehalveerd in vergelijking tot schepen welke de oost in gaan.

De Nederlandse Kustwacht heeft inmiddels ook een melding afgegeven aan de scheepvaart. Dit voor containerschepen welke het risico lopen om containers te verliezen doordat zij de zeebodem raken. Containerschepen worden daarom sterk geadviseerd om passende maatregelen te nemen, en indien nodig koers te wijzigen, om het overboord slaan van containers te voorkomen. Containerschepen met een lengte van meer dan 200 meter worden sterk geadviseerd om de noordelijke scheepvaartroute te kiezen.

Enkele schepen hebben de beschutting van de Eemshaven opgezocht, maar ook op de ankerrede bij Borkum en bij de Eemshaven is het druk. Met name de offshore schepen, welke werkzaam zijn in de windparken, komen beschutting zoeken.

Translate