Scheepvaart

Ro-Ro carrier brandt op Noordzee (UPDATE)

Noordzee- In vroege woensdagochtend kwam bij het Kustwachtcentrum een melding binnen van een grote brand aan boord van een Ro-Ro carrier (schip voor transporteren van auto’s). Het schip genaamd, Fremantle Highway, was onderweg van Bremerhaven naar Egypte. Boven Ameland werd de brand gemeld en hierop werd een grote hulpverleningsactie op touw gezet.


Update 28-07, 18:50: Opnieuw heeft de Nederlandse Kustwacht, samen met Rijkswaterstaat en bergers, vandaag de situatie rondom de Fremantle Highway goed in de gaten gehouden. Na metingen in de ochtend bleek dat de temperatuur aan boord van het schip sterk gedaald waren. De brand woedt nog steeds, maar er kan geconstateerd worden dat de brand en dus ook de rook minder wordt.

In de middag was er dan ook een veiligere situatie voor de bergers om aan boord te gaan van het schip. De Multrasalvor 4, welke al ter plaatse was, heeft de bergers aan boord van de Fremantle Highway gezet. Aan boord hebben de bergers een nieuwe en stevigere sleepverbinding tot stand gebracht, dit vanaf de bovenkant van het schip. Deze verbinding is met de sleepboot Fairplay 30. De Fremantle Highway bevindt zich op dit moment 23 kilometer noord van Terschelling, tussen de vaarroutes.
Op dit moment zijn nog de schepen Fairplay 30, Guardian, Multrasalvor 4 en Arca ter plaatse.

Update tekst en foto’s: Nederlandse Kustwacht


Update 27-07, 19:15: Gedurende de dag drijft de Fremantle Highway steeds verder richting het westen door wind en stroom. Inmiddels ligt het schip dan ook circa 16 kilometer ten noorden van Terschelling. Middels de noodsleepverbinding wordt gezorgd dat het schip buiten de scheepvaartroute blijft, zodat het overige scheepvaartverkeer kan passeren.

De brand is nog steeds niet uit, maar inmiddels wordt het schip niet meer constant gekoeld. Dit om te voorkomen dat teveel water in het schip stroomt en het schip kan kapseizen. Inmiddels is sinds vanavond ook de sleepverbinding, die de Hunter had, overgenomen door de sleepboot Fairplay 30. De nieuwe verbinding is tevens sterker dan de vorige.

Specialisten zijn nog steeds aan boord van de Guardian en houden de situatie nauwlettend in de gaten. Met het veranderen van de stroming wordt ook weer geprobeerd het schip te draaien zodat het schip weer richting het oosten gaat drijven. Hier kan het schip namelijk vrij drijven zonder obstakels die een gevaar vormen.

Inmiddels is de schade aan het schip al duidelijk zichtbaar aan de buitenzijde. Het gaat hierbij om afbladderende verf, welke door de hitte loslaat. Tot nu toe zijn nog geen gaten of scheuren in de scheepshuid te zien.

Update tekst: Nederlandse Kustwacht
Update foto’s: Rijkswaterstaat


Update 27-07, 11:30: De Fremantle Highway drijft in westelijke richting en zit nu boven Terschelling. Nog steeds zijn de schepen Fairplay 30, Arca, Guardian, Frans Naerebout, Hunter en Hurricane ter plaatse. Ook is inmiddels de Multrasalvor 4 van Multraship ter plaatse. Er wordt nog steeds gekeken wat er met het schip gedaan moet worden. De brand is nog niet uit.

Update tekst: Nederlandse Kustwacht


Samenvatting situatie tot woensdagavond 26-07
In eerste instantie heeft de bemanning zelf een poging gedaan om de brand te blussen, echter zonder resultaat. De brand breidde zich steeds verder uit en door de autoriteiten werd dan ook besloten om een evacuatie op te starten. Met meerdere helikopters en reddingboten werd de 23-koppige bemanning van het brandende schip geëvacueerd. Eén bemanningslid is om het leven gekomen en van de 23 personen waren meerdere gewonden. In de haven van Lauwersoog en op het vliegveld van Eelde zijn de personen opgevangen door ambulancepersoneel.

Inmiddels zijn al vele verschillende schepen onderweg van onder andere de Kustwacht en berger Rederij Noordgat van Terschelling. De Hunter van rederij Noordgat heeft rond 9 uur een noodsleepverbinding kunnen maken met het schip om deze gecontroleerd in positie te kunnen houden. In de tussentijd wordt achter de schermen achter gewerkt om te kijken hoe de schade voor onder meer de Waddeneilanden zoveel mogelijk beperkt te kunnen houden.

De schepen op locatie heeft zich inmiddels uitgebreid naar de Guardian en Barend Biesheuvel van de Kustwacht. Daarnaast zijn twee schepen van Rijkswaterstaat ter plaatse, de Arca en Frans Naerebout. Deze twee schepen zijn aanwezig uit voorzorg, mocht er olie of brandstof uit het schip lekken dan kunnen deze schepen actie ondernemen.
Ook de Duitse Kustwachtsleper Nordic is kort ter plaatse geweest. Samen met de Guardian hebben zij bluswerkzaamheden uitgevoerd. Inmiddels is de Nordic afgelost door de sleepboot Fairplay 30 welke standby blijft. Verder zijn nog twee schepen aanwezig van Rederij Noordgat, de Hunter en Hurricane.

In de middag zijn bergers van Multraship en Boskalis overgezet op de Guardian om te bekijken of er mogelijkheden zijn om een sleepverbinding te maken met het brandende schip. Het blijft echter erg lastig om het brandende schip te blussen, omdat men bang is dat het schip gaat zinken. Het kan dan ook wel dagen tot weken duren voordat de brand op het schip uit is en actie kan worden ondernomen als het gaat om bergen.

De Fremantle Highway heeft een lengte van 199,97 meter, een breedte van 32,26 meter en een diepgang van 9,90 meter. Het schip vervoerde 3000 auto’s.

Foto’s en informatie via: Nederlandse Kustwacht

Translate