Projecten

Werkwegen en verkeersmaatregelen voor aanleg hoogspanningsverbinding

Eemshaven- TenneT zal binnenkort van start gaan met de nieuwe 380 kv hoogspanningsverbinding van de Eemshaven naar Vierverlaten, bij Groningen. De nieuwe verbinding zal de huidige 220 kv hoogspanningsverbinding vervangen, om zo elektriciteit te kunnen blijven garanderen.

Inmiddels zijn de voorbereidende werkzaamheden van de hoogspanningsverbinding van start gegaan. BAM Infra en bouwcombinatie Strukton/Mobilis leggen langs het hoogspanningstracé meerdere werkwegen en werkterrein aan. Dit om de funderingen van de hoogspanningsmasten gemakkelijk te kunnen aanvoeren. Zowel vanuit de kant van Vierlaten als de kant van Eemshaven wordt gewerkt, waarna beide aannemers bij Bedum zullen samen komen, om de werkwegen af te ronden.

Voor het aanleggen van de werkwegen zullen tijdelijke verkeersmaatregel genomen moeten worden. De aanvoer van het vele materiaal voor de hoogspanningsverbinding gebeurd via tijdelijke inritten, die leiden naar de werkwegen. In de omgeving Oudeschip-Spijk zullen tot juni van dit jaar werkzaamheden plaatsvinden, waardoor er inritten worden gecreëerd. Het bouwtransport van de masten richting de Eemshaven, wordt op de Dijkweg een tijdelijke inrit gemaakt voor bouwverkeer. Daarnaast worden er op de N363 en op de Lage Trijnweg inritten gemaakt voor de masten ten noorden van Spijk.

In de regio Eemshaven-Oudeschip-Spijk zal eind mei op werkdagen van 07:00-19:00 uur worden geheid. Het betreft hier de masten 108 tot en met 121. Strukton past voor deze heiwerkzaamheden een ander type paal toe die voor minder geluidshinder zal zorgen.

De funderingen voor de hoogspanningsmasten bestaan uit grote aantallen palen die de grond ingeheid of geboord gaan worden. Hierboven op volgt een contructie van staal en beton waarop de uiteindelijke mast wordt geplaatst. De hoogspanningsmasten worden in verschillende delen aangevoerd en geassembleerd. Zodra de masten gereed zijn volgt de montage van de draden en geleiders. TenneT verwacht dat de 380 kv hoogspanningsverbinding in 2023 gereed is.

Wegens het COVID-19 virus kan TenneT momenteel geen informatiebijeenkomsten geven over de werkzaamheden. Om iedereen zo goed mogelijk te informeren kan het project gevolgd worden via de BouwApp, Facebook en de website www.eemshaven-vierverlaten380kv.nl. Ook is er een informatienummer, en tevens noodnummer geopend, 0800-3555000.

Bron foto’s/tekst: TenneT Eemshaven-Vierverlaten 380kv

Translate