Projecten

Volledige vergunning voor bouw elektrolyser in Eemshaven

Eemshaven- Met het toekennen van de volledige omgevingsvergunning door de provincie Groningen is RWE een belangrijke stap dichter bij de realisatie van een elektrolyser voor de productie van groene waterstof in de Groninger Eemshaven. De volgende noodzakelijke stappen om het innovatieve project ‘Eemshydrogen’, dat RWE sinds 2020 ontwikkelt, te laten slagen zijn een spoedige aansluiting op de waterstofbackbone (ondergrondse buisleidingen) en toekenning van de benodigde subsidie.

De nog te bouwen elektrolyser heeft een vermogen van minimaal 50 megawatt en afhankelijk van verdere regelgeving en markontwikkelingen zal dit verder worden opgeschaald. Door de elektrolyser rechtstreeks aan te sluiten op RWE-windpark Westereems is de productie van groene waterstof verzekerd, waarmee het elektriciteitsnet wordt ontlast. Met de geproduceerde groene waterstof kan over de totale levensloop meer dan 250.000 ton CO2 uitstoot vermeden worden.

Groene waterstof hard nodig
De industrie moet vergroenen en daarbij is betaalbare groene waterstof hard nodig. RWE heeft nauwe contacten met chemische bedrijven zoals Evonik die willen investeren in het verduurzamen van hun bedrijf. Robert Katzer, hoofd Strategische Marketing bij Evonik Active Oxygens: “Wij willen volledig klimaatneutraal zijn in 2040. Dit houdt in dat we fossiele brandstoffen zoals gas gaan vervangen door hernieuwbare energiebronnen zoals groene waterstof. Daarom is het belangrijk om samen met deskundige aanbieders zoals RWE de mogelijkheden te verkennen om de beschikbaarheid van groene waterstof uit te breiden.”

Een ander bedrijf dat groene waterstof wil inzetten is BioMCN, producent van (bio)methanol, onderdeel van OCI N.V. Ook zij willen met groene waterstof hun bedrijfsprocessen verder verduurzamen en zo groene E-methanol produceren, voor onder andere duurzame scheepvaart. In 2020 ondertekende RWE al een intentieverklaring met OCI N.V. over de toekomstige levering van groene waterstof aan productielocatie BioMCN, als belangrijke bijdrage aan de economische haalbaarheid van het Eemshydrogen-project.

Vaart maken
Provincie Groningen verleende de omgevingsvergunning die nodig is voor de bouw van de elektrolyser en wil, net als RWE, koploper worden op het gebied van waterstof in Europa. Hynetwork Services, een 100% dochteronderneming van de N.V. Nederlandse Gasunie, is verantwoordelijk voor de zogeheten waterstofbackbone. Dit is een netwerk van ondergrondse buizen die onder andere industrieën, waterstofopslagen, productielocaties in Nederland en de ons omringende landen met elkaar verbindt.

Naast dat er spoedig aansluiting op de waterstofbackbone nodig is, moet er ook subsidie komen om het financiële gat tussen grijze en groene waterstof te dichten en zodoende het project economisch rendabel te maken. De overheid werkt hard aan mechanismen daarvoor, en een snelle openstelling hiervan is cruciaal voor het laten slagen van het project.

Hydrogen Valley
Noord-Nederland is door de Europese Commissie uitgeroepen tot Europa’s eerste Hydrogen Valley en RWE is vastbesloten om hier een actieve rol te spelen in de ontwikkeling van de waterstofeconomie. RWE kan het Eemshavengebied ontwikkelen tot één van de meest toonaangevende energie- en waterstofhubs in Noordwest-Europa, door slimme technieken en oplossingen te combineren, zoals deze elektrolyser, de bestaande RWE Eemshavencentrale en de Magnumcentrale, die eind september wordt overgenomen van Vattenfall. Als onderdeel van de tender voor het offshore windpark Hollandse Kust West VII, wil RWE ook elektrolysers bouwen met een totale capaciteit van 600 megawatt. Zo ondersteunt RWE actief de decarbonisatie van de industrie en tegelijkertijd geeft dit de provincie Groningen een stevige positie binnen de Nederlandse waterstofeconomie.

Naar verwachting zal RWE begin volgend jaar een definitieve investeringsbeslissing nemen voor het project, waarna in 2025 de productie van groene waterstof kan beginnen. Naast het project Eemshydrogen werkt RWE ook aan de ontwikkeling van onshore en offshore waterstofprojecten, zoals H2opZee, NortH2 en FUREC, die allen bijdragen aan het koolstofvrij maken van de industrie

Translate