HavenonlineProjecten

Bouw van windpark Oostpolder van start

Eemshaven- De bouw van het nieuwe windpark Oostpolder is van start. In de polder zijn op meerdere locaties al hei-installaties opgesteld om de funderingen van de nieuw te bouwen turbines gereed te maken. Om de zware materialen op locatie te krijgen, midden in de landerijen, zijn meerdere werkwegen aangelegd.

Het windpark Oostpolder zal straks bestaan uit 21 windturbines die worden gebouwd in het gelijknamige gebied, de Oostpolder. Dit heeft betrekking op het gebied ten zuiden van de Eemshaven en ten noorden van Oudeschip.

Windpark Oostpolder is deels een initiatief van verschillende agrariërs, die eigenaar zijn van de grond waarop de windturbines gebouwd worden. Onder de naam Waddenwind B.V. zullen twaalf turbines in de Oostpolder worden gebouwd. Eén turbine wordt gebouwd door Gijzenberg Windenergie B.V. Beide partijen zijn een contract aangegaan met ENERCON-Lagerwey voor het plaatsen van de windturbines. De turbines zullen van het type ENERCON E-136 EP5 4.65MW zijn, waarbij de capaciteit van de turbines 4.65 megawatt is. Dit type turbine zal een ashoogte krijgen van maar liefst 155 meter en het park kan per jaar 50.000 huishoudens van stroom voorzien.

De turbines van Waddenwind zullen gebouwd worden in het oostelijke deel van de Oostpolder, de turbine van Gijzenberg ten zuiden van de Oostpolder. Naast de 13 turbines van Waddenwind en Gijzenberg zijn nog acht turbines gepland in de Oostpolder. Deze turbines zullen van het zelfde typen zijn, echter wordt de exploitatie van deze turbines gedaan door Innogy SE.

Voor de bouw van het windpark Oostpolder zijn windturbine leverancier ENERCON en turbinebouwer Lagerway samen gaan werken. Lagerwey zal hun klimmende kraan gaan inzetten voor het bouwen van de turbines. Deze kraan is al eens eerder gebruikt voor het bouwen van twee Lagerwey turbines, momenteel de grootste turbines op het vaste land van Nederland. De nieuwe klimmende kraan is echter zwaarder dan de vorige kraan en heeft meer hijscapaciteit.

De verwachting is dat het windpark in 2021 wordt opgeleverd en de eerste energie zal leveren.

Translate