Projecten

Vlinders en bloemen boven op elektriciteitsnet

Eemshaven- De Eemshaven staat inmiddels wel bekend als de energiehaven van Nederland. Niet alleen wordt er veel energie geproduceerd, middels de drie elektriciteitscentrales, ook komen er elektriciteitskabels vanuit Noorwegen en Denemarken aan landt (NorNed en COBRAcable). Zowel de NorNed als de COBRAcable zijn beide eigendom van TenneT, die momenteel het beheer heeft voor onder meer het gehele elektriciteitsnet op zee.

Ook is TenneT dit jaar begonnen met de nieuwe 380kv-verbinding tussen Eemshaven en Vierverlaten. Een nieuw tracé waar een geheel nieuw hoogspanningsnet wordt aangelegd. De bouw hiervan is inmiddels al in volle gang, vanuit zowel de Eemshaven als bij het transformatorstation in Vierverlaten.

Met alle deze werkzaamheden wil TenneT graag ook wat terug geven aan de omgeving. ”Een flowerline bovenop de powerline” zo presenteerde TenneT het nieuws vandaag. TenneT en Groningen Seaports zijn momenteel bezig met het aanleggen van een bloemenstrook langs de Kwelderweg in de Eemshaven. Met de bloemenstrook wordt ingezet op meer biodiversiteit in de haven, want natuur en industrie kunnen prima samen.

De bloemenstrook zal maar liefst zes meter breed worden en circa zeven kilometer lang. Naast de bloemenpracht langs de Kwelderweg zal ook 25.000m2 bloemen worden ingezaaid langs de Middenweg, dit vlakbij TenneT’s nieuwe hoogspanningsstation.

De ‘flowerline’ is in lijn met een eerder project dat TenneT introduceerde, de Honey Highways. Een intitatief waarbij dijken en bermen volop in bloei staan met meerdere bloemsoorten. Dit zodat wilde bijen voldoende voedsel kunnen verzamelen. TenneT legde onder meer een Honey Highway aan op het kabeltracé langs de A7. Dit kabeltracé betreft een 110kv-verbinding voor de aansluiting van het windpark Fryslân.

Foto’s en persmededeling: TenneT 

Translate