Havenonline

Restauratie oude sluis bij molen Goliath door compensatie TenneT

Eemshaven- De restauratie van de oude sluis bij poldermolen De Goliath bij de Eemshaven kan beginnen. Het startsein werd woensdag 3 november gegeven door gedeputeerde Henk Staghouwer, die samen met Jeroen Niezen, dagelijks bestuurder van waterschap Noorderzijlvest, de oude sluis droogzette. De sluis is eigendom van het waterschap en is cultuurhistorisch erfgoed. Het herstel ervan is onderdeel van het landschapsprogramma voor het gebied, bestaande uit maatregelen om de gevolgen van de aanleg van een nieuwe hoogspanningslijn van 380 kilovolt door TenneT, te compenseren. De provincie draagt financieel bij aan de restauratie.

De oude sluis bij molen De Goliath is in 1878 na aanleg van de Emmapolder gebouwd. De sluis zelf is geen actief onderdeel meer van het watersysteem en door de jaren heen in verval geraakt. Vanuit het belang dat het waterschap hecht aan behoud van het cultuurhistorisch erfgoed, is besloten om het complex in ere te herstellen. Naast restauratie van de sluis zelf worden de oorspronkelijke houten deuren in de sluis teruggebracht. Deze zijn in de jaren ’60 destijds vervangen door een stalen hefdeur. Ook een deel van de goot waar molen De Goliath op spuit, wordt verfraaid met kubbestijlen. De restauratiewerkzaamheden vinden plaats tussen oktober 2021 en het voorjaar van 2022.

De restauratie is onderdeel van de uitvoering van het landschapsprogramma. Netwerkbeheerder TenneT legt een nieuwe bovengrondse hoogspanningslijn van 380 kilovolt aan tussen de Eemshaven en Vierverlaten bij Hoogkerk. De bestaande verbinding van 220 kilovolt voldoet niet meer vanwege de groei van de Eemshaven als energieknooppunt. Om de gevolgen van deze verbinding te compenseren investeren TenneT en de provincie in landschaps- en natuurmaatregelen. Deze projecten moeten binnen 5 jaar na de aanleg van de nieuwe 380 kilovolt hoogspanningslijn, die drie jaar duurt, zijn uitgevoerd of in uitvoering zijn. TenneT is in april 2020 begonnen met de daadwerkelijke bouw van de verbinding. De verbinding is in 2023 klaar en vervangt de bestaande 220 kV-verbinding.

Translate