Bedrijven

CIV Offshore & Shipping voert inspecties uit aan offshore kabelcarrousels

Eemshaven- CIV Offshore & Shipping biedt productie- en leveringsmogelijkheden van een breed scala netten, waaronder netten voor offshore kabelcarrousels.

Daarnaast biedt CIV Offshore & Shipping ook een inspectiedienst voor deze speciale veiligheidsnetten. Deze inspecties worden uitgevoerd op basis van NEN EN-1263-1 specificaties.

De veiligheidsnetten worden nog niet vaak gebruikt bij de offshore kabelcarrousels maar zal steeds meer van toepassing worden. Dit ook omdat hier mee de veiligheid wordt verhoogt.

CIV Offshore & Shipping biedt graag haar services aan bij het produceren, leveren, monteren, onderhouden en inspecteren van de carrouselnetten.

Productie en levering
• diverse materialen
• standaardafmetingen of op maat gemaakt
• diverse montage faciliteiten en accessoires
• montage ter plaatse

Onderhoud
• reparaties ter plaatse
• montage en demontage
• vervanging en recycling van oude netten en materialen

Inspecties
• inspecties intern of op locatie, gemonteerd of niet gemonteerd
• inspectierapport en certificaat

Eén van onze recente inspectieprojecten werd ter plaatse uitgevoerd bij kabelfabrikant NKT GmbH in Duitsland.

Een aantal netten werd geïnspecteerd op de staat van de materialen en op de volledige toepassing. Toevallig moesten we ook eén van onze eigen op maat gemaakte netten controleren.

Healthy Seas project
CIV Offshore & Shipping doet mee aan het Healthy Seas-project. Door de betrokkenheid bij Healthy Seas draagt CIVOS bij aan een duurzame manier om oude net-materialen te recyclen tot kleding, tapijt enz.

Voor dit doel verzamelen en helpt CIVOS bij het verwerken van de gebruikte materialen; klanten helpen met hun afvalprobleem en het milieu door te streven naar brede duurzaamheid.

Meer informatie? info@civos.nl of bel 0596 748010 / 0227 74 90 10

English translation
You may be familiar with the manufacturing and supply scope of a wide range of nets of CIV Offshore & Shipping. This scope meets many applications, a.o. carrousel-nets for offshore cable baskets.

Less well known may be CIV Offshore & Shipping’s inspection service for safety nets.

CIV Offshore & Shipping performs inspections on safety nets based on the NEN EN-1263-1 specifications.

One application of safety nets is found at offshore cable baskets. This application of safety nets is not yet of common use, however general safety awareness is getting better focus yet in this respect.

CIV Offshore & Shipping gladly offers her service in manufacturing, delivering, assembling, maintaining and inspection of your carousel-nets.

Manufacturingand supply

  • materials
  • standard dimensions or custom made
  • assembly facilities and accessories
  • on-site assembly

Maintenance

  • on-site repairs
  • assembly and disassembly
  • replacing and recyclinof old nets and materials

Inspections

  • inspections in-house or on-site, mounted or un-assembled
  • inspection report and certificate

One of our recent inspection projects was executed on-site at cable manufacturer NKT GmbH in Germany.

A number of safety nets was inspected on the state of materials as well as on the complete application. Coincidently we had to check one of our own custom-made nets as well.

In addition to the above we like to point out our participation in the Healthy Seas project. By our involvement in Healthy Seas we contribute to a sustainable way of recycling old net-materials into clothing, carpets etc.

For this purpose we collect and help processing the used materials; serving clients with their waste issue and the environment by aiming for broad sustainability.

Require further information or advice?
Mail to info@civos.nl or call +31 – 596 – 74 80 10  /  +31 – 227 – 74 90 10

Translate