Scheepvaart

Liamare levert stenen voor dijkversterking Lauwersmeerdijk

Eemshaven- Het schip Liamare is de laatste paar weken een graag geziene gast in de Eemshaven. Het schip zit in een project om breuksteen te leveren voor de dijkversterking van de Lauwersmeerdijk, tussen Lauwersoog en de Westpolder.

De breuksteen voor het project wordt geladen in Noorwegen om het daarna in de Eemshaven te lossen. De stenen worden direct met de scheepskraan van het schip gelost en daarna op een terrein in de Emmahaven opgeslagen voor verdere transport. Transport van de breukstenen wordt uitgevoerd met vrachtauto’s die de stenen naar het versterkingsgebied bij Lauwersoog brengen.

De breukstenen worden aangebracht over een stuk van ongeveer zeven kilometer. Dit wordt gedaan omdat de dijken niet meer voldeden aan de veiligheidseisen met betrekking tot bescherming voor overstromingen. De Lauwersmeerdijk is dan ook meegenomen in het hoogwaterbeschermingsprogramma, zodat de dijk wordt verbetert en voor de komende 50 jaar weer veilig is.
Onder andere het aanbrengen van breukstenen is een belangrijk proces, omdat de stenen zorgen dat de inslaande golven worden tegengehouden en de dijk niet kapot slaan. Naast de breukstenen, moet ook het asfalt op de dijk en de koperslakblokken worden vervangen en daarnaast de kruin van de dijk hoger gemaakt worden.

De Liamare heeft een lengte van 107,05 meter, een breedte van 15 meter en een diepgang van 6,90 meter.

Translate