Scheepvaart

Fremantle Highway gaat versleept worden naar ankerplaats

Noordzee- Rijkswaterstaat maakte gisteravond bekend dat de werkzaamheden worden gestart om de Fremantle Highway te verslepen naar de ankerplaats boven Schiermonnikoog. Het schip is na de melding op dinsdag 25 juli, die binnenkwam toen het schip circa 27 kilometer ten noorden van Ameland voer, een behoorlijk eind verdreven door wind en stroom. Inmiddels ligt het schip dan ook 16 kilometer ten noorden van Vlieland en Terschelling.

Gistermiddag werd bekend dat bergingsmedewerkers aan boord van het schip zijn geweest. Dit kon doordat de temperatuur sterk was gedaald. De bergers hebben een nieuwe en stevigere sleepverbinding gemaakt met het schip en de sleepboot Fairplay 30.

Met de nieuwe sleepverbinding is dan ook besloten door Rijkswaterstaat en de bergingsbedrijven dat het schip versleept gaat worden richting het oosten. Het schip zal dan op de ankerplaats circa 16 kilometer ten noorden van Schiermonnikoog komen te liggen. Deze locatie is voor het schip een betere positie, waar het schip ook geen gevaar vormt voor het overige scheepvaart verkeer. Ook kan hier verder worden gewerkt aan de vervolgscenario’s en ligt het schip beter voor de verwachte weersomstandigheden.
Het schip verslepen naar deze ankerplaats zal vanaf de huidige positie ongeveer 12 tot 14 uur gaan duren.

Naar alle waarschijnlijkheid wordt dit weekend gestart met het verslapen. Echter is dit afhankelijk van de rookontwikkeling en de weersverwachtingen. Uiteraard zal tijdens het slepen continu bekeken worden of het schip nog stabiel is en of er geen extra schade ontstaat. Het meet- en oliebestrijdingsschip Arca zal de reis begeleiden.
Eenmaal op de ankerplaats zal bekeken moeten worden wat er met het schip gaat gebeuren. Uiteindelijk zal het naar een nader te bepalen haven worden gesleept.

Op dit moment zijn nog de schepen Arca, Guardian, Fairplay 30, Hurricane, Multrasalvor 4 en Brutus ter plaatse. Deze laatste heeft ankers bij zich om de Fremantle Highway op de ankerplaats te kunnen leggen.

Bron informatie: Rijkswaterstaat

Translate