Projecten

COBRAcable officieel geopend in Eemshaven en Denemarken

Eemshaven- Vanmiddag vond de officiële opening plaats van de COBRAcable in zowel de Eemshaven als in het Deense Endrup. Middels een virtuele handdruk tussen TenneT en Energinet was de COBRAcable een feit.

De COBRAcabel is een offshore energie kabel die een verbinding creëert tussen de Eemshaven, in Nederland, en Endrup in Denemarken. De kabel is gelegd op initiatief van TenneT en de Deense elektriciteitsbeheerder Energinet. Twee converterstations op het vaste land verbinden de 325 kilometer lange kabel met een capaciteit van maar liefst 700 megawatt. In de converterstations wordt gelijkstroom omgezet in wisselstroom, wat nodig is om te kunnen functioneren op de bestaande elektriciteitsnetten.

Het doel van de COBRAcable is het transporteren van duurzame elektriciteit, die is opgewekt door onder meer windparken. De kabel heeft als voordeel dat het twee kanten op kan transporteren. De Deense elektriciteit kan naar Nederland en omgekeerd. Daarnaast is de COBRAcable zo ontwikkeld dat het een mogelijkheid biedt voor het aansluiten van offshore windparken.

Vandaag was het dan zover de kabel wordt officieel geopend en wel op een bijzondere manier. Aan beide zijden van de kabel werd er feest gevierd. Tijdens de ceremonie werd er een live verbinding tot stand gebracht tussen Denemarken en Eemshaven. De openingshandeling werd verricht middels een virtuele handdruk tussen TenneT en Energinet. Hiermee was de COBRAcable officieel een feit en kan er duurzame energie worden getransporteerd tussen Nederland en Denemarken.

Eemshavenonline mocht aanwezig zijn bij de opening. Hartelijk dank aan TenneT voor de uitnodiging.

 

Translate