Projecten

Geluidsmeter ten zuidwesten van Eemshaven

Eemshaven- De provincie heeft afgelopen week een vijfde geluidsmeter geplaatst ten zuidwesten van het Eemshaventerrein. Dit om het geluid in deze omgeving nog beter te kunnen meten. Er staan al vier andere geluidsmeters in dit gebied: twee in de buurt van Oudeschip, een langs de Vennendijk bij Geefsweer en een bij Borgsweer. De provincie wil in het Eemsdeltagebied een goede balans vinden tussen de economische ontwikkelingen en de leefbaarheid voor de bewoners. Door het geluid te monitoren willen we zorgen voor een leefbare omgeving.

Geluidwaarden
Uit metingen van het geluid blijkt dat gemiddeld gezien de jaarlijkse grenswaarde niet wordt overschreden. Wél kan het voorkomen dat op een bepaald moment de geluidwaarden hoger zijn, bijvoorbeeld doordat er bouwwerkzaamheden plaatsvinden. Omwonenden kunnen dan geluidsoverlast ervaren, zonder dat de norm wordt overschreden.

Milieumonitor
Om te kijken of ons milieubeleid effectief is, verzamelen we gegevens in de Milieumonitor. Hier zijn feiten en cijfers te vinden over  het woon-, werk-, en leefklimaat in Groningen. Ook informatie over geluid is hier te vinden.

Opeenstapeling van geluid
In het Eemsdeltagebied komen naast industrie, windenergie, wegen, scheepvaart en helikopters voor. Die zorgen allemaal voor geluid. De provincie vindt het belangrijk dat economische ontwikkelingen de leefbaarheid van de bewoners niet in de weg staan. Daarom mag de opeenstapeling van geluid bij woningen gemiddeld niet boven de 65 decibel uitkomen.

Bron: Persbericht Provincie Groningen

Translate