Projecten

Subsidie voor Eemshydrogen-project van RWE

Eemshaven- De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft RWE een subsidie van 124,9 miljoen euro toegekend voor zijn project Eemshydrogen. Eemshydrogen is een project om op de locatie van RWE in de Eemshaven een elektrolyse-installatie van 50 megawatt te bouwen voor de productie van groene waterstof. RWE is van plan om de elektrolyser te laten werken met groene stroom van zijn windmolenpark Westereems, dat op slechts 5 kilometer van de locatie van de Eemshavencentrale ligt.

Nederland wil in 2050 klimaatneutraal zijn en daarmee voldoen aan de Europese klimaatdoelstellingen. Groene waterstof speelt hierin een belangrijke rol, daarom heeft de overheid hiervoor doelen gesteld in het Klimaatakkoord: een elektrolysecapaciteit van 3-4 gigawatt (3000-4000 megawatt), met voldoende opslaglocaties en infrastructuur, in 2030. Eind 2022 heeft de regering dit aangescherpt: het nieuwe doel is 8 gigawatt (8000 megawatt) elektrolysecapaciteit in 2032.

Om de productie en toepassing van hernieuwbare waterstof verder te helpen ontwikkelen, heeft de Nederlandse overheid verschillende subsidies en financieringsmogelijkheden ontwikkeld, waaronder de subsidieregeling Opschaling Volledig Hernieuwbare Waterstofproductie via Elektrolyse (OWE). RWE heeft in de eerste biedingsronde met succes een aanvraag ingediend voor deze subsidie.

RWE is van plan om eind 2024 een financiële investeringsbeslissing (FID) te nemen voor Eemshydrogen. Een belangrijke voorwaarde hiervoor is de tijdige aansluiting op de benodigde infrastructuur, zoals de nationale waterstof backbone, om de groene waterstof naar de markt te transporteren. RWE heeft al een milieu- en bouwvergunning voor Eemshydrogen en heeft contact met potentiële afnemers. De leveranciers voor de benodigde apparatuur en de bouw van de elektrolyse-installatie zullen na de FID worden gecontracteerd. Het is de bedoeling dat de Eemshydrogenfabriek in 2027 in gebruik wordt genomen.

Bron: Persbericht RWE

Translate