Havenonline

Onderzoek naar uitstoot biomassa RWE-centrale

RWE wil de Eemshavencentrale volledig op biomassa laten draaien en jaarlijks 8 tot 10 miljoen ton CO2 afvangen. De biomassa wordt per schip aangevoerd. De afgevangen CO2 wordt vervolgens per schip of buisleiding afgevoerd naar een ondergrondse opslaglocatie. Voor het project worden op het terrein van de Eemshaven opslaglocaties voor biomassa gemaakt en een CO2-afvanginstallatie. De milieugevolgen van het project worden onderzocht in een milieueffectrapport.

De Commissie voor de milieueffectrapportage adviseert de uitstoot van verschilende biomassastromen te onderzoeken. Dit is nodig voor goed inzicht in de milieugevolgen van het project. De provincie Groningen had aan de Commissie gevraagd te adviseren over de benodigde inhoud van het milieueffectrapport.

RWE wil meerdere soorten biomassa gebruiken voor energieproductie. De Commissie adviseert om de milieueffecten van verschillende combinaties van biomassa te onderzoeken. Zo wordt de relatie tussen de uitstoot en de inzet van biomassastromen duidelijk. Dat is belangrijk omdat de samenstelling van biomassa kan variëren.

Het project zorgt mogelijk voor meer scheepverkeer. Onderzoek hiervan de gevolgen voor natuur en veiligheid in het havengebied. Ook overweegt RWE om de afgevangen CO2 per buisleiding af te voeren, die gevolgen moeten ook in beeld gebracht worden
Inzicht in de omvang van de milieueffecten en verschillen hierin tussen transportvarianten is van belang voor de besluitvorming.

In het CO2-afvangproces worden amines gebruikt. Dit is een zeer zorgwekkende stof. Motiveer de keuze voor het gebruik van amines. Tot slot adviseert de Commissie de emissies naar de lucht, het water en de bodem goed in beeld te brengen. Geef daarbij aan wat de verwachte CO2-reductie is.

Bron: Persbericht Commissie voor de milieueffectrapportage

Translate