Havenonline

Offshore Wind Innovation Centre in Eemshaven

Eemshaven- Vandaag 22 oktober is het Offshore Wind Innovation Centre (OWIC) van start gegaan in de Eemshaven. Het OWIC is een informatie-, trainings- en innovatiecentrum dat zich richt op bedrijven en kennisinstellingen die zich bezig houden met opwekking van windenergie op zee (offshore wind). Doel van OWIC is de ontwikkeling van bedrijvigheid en innovaties op het gebied van offshore windenergie te faciliteren. Ze zal kennis en ervaring samen brengen en toegankelijk maken voor overheden, kennisinstellingen en het bedrijfsleven.

De behoefte aan groene energie neemt toe. Ook het belang en de omvang van windenergie, met name de windenergie die op zee wordt gewonnen, zal de komende jaren steeds verder groeien. Een deel van deze windenergie wordt voor de Waddenkust opgewekt. Deze windparken op zee moeten niet alleen gebouwd, maar ook onderhouden worden. Hier liggen economisch grote kansen voor (nieuwe) bedrijvigheid, kennisdeling en innovaties.

Innovatie, contacten en training
19 partijen (o.a. bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden) hebben zich verenigd in OWIC. Gezamenlijk willen zij ervoor zorgen dat bedrijven makkelijker en sneller kunnen innoveren en ontwikkelen in offshore windenergie. De focus ligt daarbij op service en onderhoud van de windparken. OWIC wil hier hét loket te zijn waar men terecht kan voor informatie en voor het leggen van relevante contacten met anderen. Daarnaast zal OWIC faciliteiten inrichten voor trainingen en opleidingen op het gebied van offshore windenergie.

OWIC richt in eerste instantie op een fysieke locatie in Nijlicht in de Eemshaven. Nijlicht is ook nu al een verzamelplaats voor startende bedrijven op het gebied van offshore windenergie (MOI Offshore Energy). OWIC zal vanuit deze locatie het loket de komende periode verder vorm en inhoud geven en de aanwezigheid hiervan breed bekend maken bij het nationale en Europese bedrijfsleven.

Offshore windenergie en de Eemshaven
De Eemshaven is een strategische locatie voor offshore windenergie. Hier komt de stroom aan land van één van de grootste offshore windparken ter wereld (Gemini Wind Park: 600 MW). Sinds 2009 speelt de Eemshaven een belangrijke rol in de assemblage en de logistieke afhandeling van windturbines en behoort het inmiddels tot een van de belangrijkste offshore windhavens aan de Noordzee. De Eemshaven is niet alleen uitgegroeid tot een basishaven van formaat voor de offshore wind logistiek (Eemshaven was al bij de aanleg van 16 windparken betrokken en het 17e, Hornsea Two voor de Engelse kust, vindt momenteel plaats), maar ook tot een servicehaven voor het onderhoud van de geplaatste windturbines op zee.

Vanuit de Eemshaven wordt het onderhoud verzorgd van 316 windturbines verdeeld over 4 windparken op zee en door de ligging, de gehele aanwezige supply chain, een start- en landingsplaats voor helikopters en de potentie van nog veel meer geplande windturbines op de Noordzee, is de verwachting dat de Eemshaven haar sterke positie als basis- en servicehaven verder zal verstevigen.

10 gigawatt aan windenergie
Uit onderzoek van onderzoeksbureau BLIX blijkt dat er met de windparken boven de Waddeneilanden minimaal 10 gigawatt aan windenergie kan worden opgewekt. Dit kan voor Groningen leiden tot enkele duizenden extra tijdelijke arbeidsplaatsen tijdens de bouw en enkele honderden structurele arbeidsplaatsen tijdens de operationele fase. Door het innovatievermogen in de regio uit te breiden, wil OWIC de kansen voor bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden die de bouw en het onderhoud van deze parken biedt, verder vergroten en benutten.

Bron: Persbericht Groningen Seaports

Translate