HavenonlineProjecten

Informatiebijeenkomst aansluiting wind op zee

Roodeschool- Windparken op zee moeten worden aangesloten op land om de energie aan woningen en de industrie te leveren. Hiervoor zijn routes met elektriciteitskabels en waterstofleidingen nodig. Het ministerie onderzoekt op dit moment verschillende routes om windparken Ten Noorden van de Wadden, Doordewind en eventuele toekomstige windparken aan te sluiten op de Groningse Eemshaven. Onze gemeente ligt in het gebied waar mogelijk kabels en/of leidingen komen. Daarom nodigt het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) u van harte uit voor een informatiebijeenkomst over de aansluiting van windparken op de Groningse Eemshaven. 

Tijdens de informatieavonden krijgt u informatie over de routes. Welke routes worden onderzocht? Hoe gaat een onderzoek? Wat is er nodig om kabels en leidingen aan te leggen? Welke impact heeft dit? Hoe kan ik meepraten? Kom langs op een informatiebijeenkomst bij u in de buurt om een antwoord te krijgen op al deze en andere vragen. Er zijn onder andere mensen aanwezig van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, TenneT en Gasunie.

Op 6 november is een informatiebijeenkomst bij Hotel Ekamper te Roodeschool. Vanaf 19:30 uur is er een korte opening, waarna men vrij kan rondlopen en vragen kan stellen.

Bron: Persbericht Provincie Groningen

Translate