Havenonline

Standaardisatie van haveninfrastructuur in Nederlandse havens

Eemshaven- Havenbedrijf Rotterdam, Groningen Seaports en North Sea Port hebben een overeenkomst gesloten om gezamenlijk de maritieme infrastructuur te standaardiseren. Het gaat daarbij om steigers, bolders, kademuren, wegen en elektriciteitsvoorzieningen. De voordelen van de standaardisatie zijn legio: het is goedkoper, efficiënter en het verhoogt de kwaliteit van de haveninfrastructuur.

Havenbedrijf Rotterdam besloot in 2015 voor realisatie van haar maritieme infrastructuur de ontwerpvrijheden vast te leggen en over te gaan tot standaardiseren op basis van de jarenlange ervaring die het heeft in havenbouw en -beheer. De standaarden maken het mogelijk projecten sneller te realiseren. Ze zorgen voor uniformiteit, maar niet voor eenheidsworst. Uiteindelijk krijgt ieder project een uniek programma van eisen.

North Sea Port en Groningen Seaports gaan de standaarden gebruiken in de verdere ontwikkeling van de toekomstbestendige haveninfrastructuur, wat tot de kerntaken van  de havenbedrijven behoort. Met goede infrastructuur willen beide havenbedrijven de veiligheid in de haven mee verbeteren en maatwerk aan bedrijven en investeerders leveren. Ze zullen bovendien samen met het Havenbedrijf Rotterdam de ervaringen delen en werken aan de verdere ontwikkeling van de Nederlandse havenbouwstandaarden.

Betrouwbaarheid, beschikbaarheid, onderhoudbaar, veiligheid, gezondheid en duurzaamheid, dat zijn de leidende principes bij alle voorschriften van de haveninfrastructuur. Internationaal is dit bekend onder het Engelstalige begrip ‘RAMSHE’ (Reliability, Availability, Maintainability, Safety, Health and Environment). Het streven is om op deze manier een soepele, voorspelbare en daarmee veilige uitvoering van de haveninfrastructuur te voorzien tegen optimale kosten.

Bron: Persbericht Groningen Seaports

Translate