Bedrijven

Theo Pouw krijgt bijdrage van Waddenfonds

Eemshaven- Het Waddenfonds draagt €1 miljoen bij aan de verduurzaming van een bestaand industrieel reinigingsproces van vervuilde grond in de Eemshaven. Door een innovatieve aanpassing in het proces is er veel minder fossiele brandstof nodig. Dat levert in het Waddengebied een aanzienlijke reductie op aan CO2-uitstoot. Het vergroenen van het reinigingsproces van vervuilde grond kost in totaal € 4.654.500,-.

Het project wordt uitgevoerd door het internationale concern Theo Pouw Secundaire Bouwstoffen, dat zijn hoofdvestiging in de Eemshaven heeft. Het bedrijf richt zich naast de op- en overslag van bouwstoffen als zand en grind ook op reiniging van afvalstoffen. Zo wordt in een zogeheten ‘quenchkanaal’ (buis) vervuilde gronden gereinigd door middel van verhitting.

Het bedrijf wil in de projectfase het quenchkanaal verder optimaliseren zodat de warmte die gebruikt wordt bij het verhittingsproces langer behouden blijft. Daardoor is er minder brandstof zoals bruinkool nodig. Doordat hetere lucht door de buis wordt geblazen, kan tevens hoogwaardig vliegas, dat tijdens het reinigingsproces ontstaat, worden afgevangen. Het meer duurzame vliegas kan dienen als cementvervanger in de bouw of worden gebruikt als grondstof voor de productie van nieuw cement. Theo Pouw Secundaire Bouwstoffen heeft afspraken met partijen in het Waddengebied die de gerecyclede cementvervanger afnemen.

Het project draagt bij aan de hoofddoelstelling van het Waddenfonds voor een duurzame economische ontwikkeling van het Waddengebied en voor de verduurzaming van logistieke en industriële processen. Ook zorgt het voor reductie van CO2-uitstoot en minder belasting van de natuur in de Waddenzee.

Bron: Persbericht Waddenfonds

Translate