Bedrijven

Magnum-centrale Eemshaven verkocht aan RWE

Eemshaven- RWE neemt de gasgestookte centrale ‘Magnum’ in de Eemshaven over van Vattenfall. Hiervoor hebben beide bedrijven een overeenkomst getekend. De centrale, die sinds 2013 in bedrijf is, is éé van de modernste centrales in zijn soort en heeft een geïnstalleerd vermogen van 1,4 gigawatt.

Magnum staat in de directe omgeving van de bestaande elektriciteitscentrale van RWE in de Eemshaven, een op steenkool en biomassa gestookte elektriciteitscentrale met een vermogen van 1.560 megawatt. Daarbij verwacht RWE uitgebreide voordelen van het delen van lokale infrastructuur.

Dankzij het constructieve ontwerp is Magnum nu al ‘waterstofklaar’: de installatie kan tot 30 procent technisch geschikt worden gemaakt om waterstof bij te stoken. Bovendien is er misschien ook de mogelijkheid om Magnum tegen het einde van het decennium om te bouwen tot waterstof als de enige brandstof. Magnum ondersteunt niet alleen de decarbonisatie van de Nederlandse energiesector, maar ook de lokale uitbreiding van de waterstofinfrastructuur in de provincie Groningen, waar RWE al actief bij betrokken is via het projectcluster ‘Eemshydrogen’.

Sopna Sury, COO Hydrogen van RWE Generation SE: “Met de overname van de elektriciteitscentrale in de Eemshaven versterken we ons projectcluster Eemshydrogen. Op deze locatie willen we de productie van goedkope waterstof op grote schaal stimuleren. Groene waterstof is het sleutelelement voor het koolstofarm maken van de industrie en daarmee een belangrijke pijler voor het succes van de energietransitie.”

RWE ontwikkelt sinds 2020 Eemshydrogen, een innovatief project voor de milieuvriendelijke productie van waterstof in de Eemshaven. Als onderdeel van de aanbesteding voor het offshore windpark Hollandse Kust West VII, gaat RWE ook elektrolysers bouwen met een totaal vermogen van 600 megawatt. Hiermee wordt de provincie Groningen duurzaam ontwikkeld tot een van de speerpunten van de Nederlandse waterstofeconomie.

De nabijheid van de Nederlandse Noordzee en de omliggende voormalige aardgasvelden maakt het ook mogelijk voor Magnum en RWE’s Eemshaven-elektriciteitscentrale om in de toekomst technologieën voor koolstofafvangopslag (CCS) te gebruiken. Hierdoor kan het terrein Eemshaven niet alleen CO2-neutraal worden geëxploiteerd, maar ook met een negatieve CO2-uitstoot. RWE hoopt de benodigde overheidssteun te krijgen om dit technisch, politiek en economisch haalbaar te maken.

In de Eemshaven van de provincie Groningen, in de directe omgeving van Magnum, ontwikkelt Gasunie LNG-terminals (liquefied natural gas), die extra ondersteund kunnen worden door bijvoorbeeld warmte van RWE-centrales.

Een holistisch gebruik van het Eemshaventerrein stelt RWE in staat om een ​​van de leidende energie- en waterstofhubs in Noordwest-Europa te creëren.

De transactie wordt naar verwachting eind september 2022 afgerond. De overeengekomen koopprijs komt overeen met een ondernemingswaarde van EUR 500 miljoen. Een ander onderdeel van de transactie is een zonnecentrale met een vermogen van 5,6 megawatt op het terrein. RWE neemt het volledige personeelsbestand van Magnum over van Vattenfall. De transactie is onder meer onderworpen aan het advies van de ondernemingsraad van Vattenfall.

RWE ondersteunt de Nederlandse overheid al jaren bij het stimuleren van de energietransitie. Nederland is een van de belangrijkste markten waar RWE haar duurzame energieportfolio verder wil uitbreiden. Hier exploiteert RWE momenteel zeven onshore windparken met een totaal geïnstalleerd vermogen van meer dan 330 MW (het pro-rata aandeel van RWE) met verdere projecten in ontwikkeling en constructie. Verder exploiteert en ontwikkelt RWE zonneparken, waaronder het drijvende zonne-energieproject in Amer. Naast Eemshydrogen werkt RWE ook aan de ontwikkeling van onshore en offshore waterstofprojecten, zoals H2opZee, NortH2 en FUREC, die allemaal bijdragen aan het koolstofarm maken van de industrie.

Bron: Persbericht RWE 

Translate