Bedrijven

In tegenstelling tot berichtgevingen, geen sluiting van RWE centrale Eemshaven

Eemshaven- Op vele media werd vandaag gespeculeerd dat de RWE kolencentrale in de Eemshaven op korte termijn zal gaan sluiten. Dit op basis van een onderzoek voor het Urgenda-vonnis, wat inhoudt dat Nederland de uitstoot van schadelijke stoffen zoals broeikasgassen dient te beperken.

Naar aanleiding van dit onderzoek werd gesuggereerd dat de RWE kolencentrale in de Eemshaven ook haar deuren moet sluiten. Echter kwam RWE vanmiddag met een statement op hun LinkedIn pagina naar buiten, over deze speculaties.

In het bericht geeft RWE aan dat er geen sprake is van de Eemshavencentrale. “Zoals alle grote bedrijven is ook RWE in regelmatig overleg met de overheid over bijdragen aan het behalen van klimaat- en energietransitie doelen“, aldus Taco Douma. “Versnelde sluiting van RWE centrales maakt hier geen onderdeel van uit.” Marinus Tabak, plantmanager van de Eemshaven: “We laten met biomassaprojecten op de Amer en de Eemshaven juist zien hoeveel wij kunnen bijdragen aan het Urgenda vonnis. Deze projecten leveren veruit de grootste bijdrage aan CO2 reductie in Nederland. Daar moeten we op vertrouwen. En in deze tijden van crisis is het eens te meer duidelijk wat voor vitale rol wij spelen.”

De centrale in de Eemshaven produceert op dit moment een deel van de opgewekte energie middels biomassa. Wekelijks komen er zeeschepen aan met ladingen biomassa, die afmeren aan de Oostkade van de Wilhelminahaven. De biomassa wordt middels een special opgebouwde installatie gelost.

Bron: LinkedIn pagina RWE Generation NL

Translate