Havenonline

Routeadvies voor containerschepen bij slecht weer uitgebreid

Den Helder- De Kustwacht breidt de routeadviezen bij slecht weer voor containerschepen nabij de Waddeneilanden uit. Sinds oktober 2019 waarschuwt de Kustwacht containerschepen langer dan 300 meter. Vanaf 12 november 2020 worden containerschepen vanaf 100 meter ook gewaarschuwd op een verhoogd risico van het verlies van containers bij bepaalde weersomstandigheden. Dit op basis van het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) en vervolgonderzoeken van het MARIN.

Containerschepen langer dan 200 meter worden geadviseerd om bij een golfhoogte van 4,5 meter of meer de noordelijke route te nemen. Bij een daadwerkelijke golfhoogte van 4,5 meter of meer worden deze schepen ook actief opgeroepen door de Kustwacht. Voor containerschepen met een lengte tussen de 100 en 200 meter wordt geadviseerd om noodzakelijke maatregelen en/of een alternatieve koers te nemen bij golfhoogten hoger dan 3,3 meter. Dit om te voorkomen dat het schip hevige slingerbewegingen maakt en zo containers overboord kunnen slaan.

Dit advies wordt in een navigatiebericht aan de scheepvaart gestuurd als de golfhoogten daadwerkelijk 3,3 meter of meer zijn op de Noordzee. Containerschepen langer dan 200 meter worden bij een golfhoogte hoger dan 4,5 meter ook actief opgeroepen. De Kustwacht roept het schip op als het ter hoogte van Texel vaart (‘voor de afslag’). Hier hebben ze namelijk de keuze hebben om de zuidelijke of noordelijke route te nemen. Dit is een advies aan de kapitein, want de Kustwacht heeft geen mandaat om verkeersaanwijzingen op te leggen. De kapitein is niet verplicht dit advies op te volgen.

Voor het actief aanroepen van containerschepen tussen de 100 en 200 meter worden de mogelijkheden onderzocht. De capaciteit bij de Kustwacht is hiervoor momenteel ontoereikend. Vanzelfsprekend is de Kustwacht alert waar mogelijk en monitort het ook deze type containerschepen bij bepaalde weersomstandigheden.

Dat containerschepen langer dan 200 meter het advies krijgen om de noordelijke route te nemen is vanwege de kans op het raken van de bodem en het groenwatereffect. Het groenwatereffect is massief zeewater dat tegen containers wordt aangestuwd. Dat risico is voor de containerschepen langer dan 200 meter groter. Voor containerschepen kleiner dan 200 meter is het risico op containerverlies op beide routes nagenoeg gelijk in gelijke omstandigheden. Een route adviseren beperkt dus niet het risico op containerverlies.

Indien de golfhoogte 3,3 meter of meer is, wordt onderstaand navigatiebericht aan de scheepvaart gestuurd. Daarbij wordt in het bericht ook de golfhoogte, -richting en –frequentie toegevoegd.
ZCZC PA29
Netherlands Coastguard
Navigational warning Nr. 29 031412 UTC NOV
TSS Terschelling – German Bight
Following containervessels are at risk of losing containers and touching the seabed
during heavy sea conditions and high waves from a north to northwest direction:
Containervessels with a length of 100-200m and a waveheight above 3.3m.
Masters have to take appropriate measures and alter course if necessary to avoid
coming transverse to the wave direction.
Containervessels with a length above 200m and a waveheight above 4.5m
are recommended to follow alternative route via TSS East Friesland.
NNNN

Bron: Persbericht Nederlandse Kustwacht

Translate