Havenonline

Holland Norway Lines staakt afvaarten en vraagt uitstel van betaling aan

Kristiansand- Holland Norway Lines BV (HNL) heeft vanochtend surseance van betaling aangevraagd bij de rechtbank. De bedrijfsvoering staat onder druk, mede door de financiële verliezen die begin dit jaar zijn geleden in verband met de onrustige periode in de Eemshaven. In afwachting van verdere ontwikkelingen vaart de MS Romantika voorlopig niet en is de kaartverkoop stilgelegd.        

Volgens de Holland Norway Lines zou de oorzaak liggen nadat het jonge bedrijf een onrustige periode heeft gekend, doordat het schip niet meer kon vertrekken vanuit de Eemshaven. Het feit dat de kade niet meer beschikbaar was zorgde voor veel annuleringen en extra kosten, maar dit had ook een grote impact op toekomstige boekingen.

Echter was de Holland Norway Lines al vanaf de start op de hoogte van het feit dat de kade op een bepaald moment niet meer beschikbaar zou zijn. De HNL is in 2021 een ondererfpachtovereenkomst aangegaan voor het eerste stuk grond van 2,2 hectare voor de terminal. Naast de 2,2 hectare die HNL van het begin in ondererfpacht heeft, is verder een huurovereenkomst opgesteld voor het tijdelijk gebruiken van de afmeerlocatie aan de zware ladingkade in de Beatrixhaven. In deze overeenkomst werd direct vastgesteld dat deze locatie beschikbaar was tot 1 oktober 2022. Dit vanwege het feit dat de kade daarna al was geboekt voor een ander project. Met betrekking tot de periode na 1 oktober is continue overleg geweest over een alternatieve afmeerlocatie. Dit alleen ter overbrugging van de bouwperiode van de HNL zodat zij hun afmeerfaciliteiten gereed konden maken. Het ontbreken van een ligplaats voor de veerboot, na 1 oktober 2022, was dan ook voor rekening en risico van de HNL.

De HNL had de ligplaats, zoals deze voor ogen was in 2021, in oktober 2022 niet gereed en moest na 1 oktober dan ook een uitwijkmogelijkheid bedenken voor de veerverbinding.

Afbeelding afmeerlocatie Holland Norway Lines, zoals geschetst in 2021.
Bron: Marin / afkomstig uit Bundel – Vergadering Algemeen Bestuur GSP van 29 april 2022

In 2021 werd door de HNL al aangegeven dat het bedrijf in 2022 graag een tweede stuk in ondererfpacht wilde nemen, hetzij 4 hectare. Het doel van het huren van deze 4 hectare was het creëren van extra parkeergelegenheden en opslagruimtes.
Deze ondererfpachtovereenkomst voor het perceel van 4 hectare is aangegaan voor een periode van 49 jaar en voor een bedrag van circa € 5.370.000.
Bij deze overeenkomst werd echter wel als voorwaarde gesteld dat de HNL een deugdelijk businessplan moest aanleveren welke getoetst moest worden door een externe partij. Dit werd vastgesteld in de vergadering van 1 september 2022 van de raad van commissarissen van Groningen Seaports.

Daarnaast werd een opschortende voorwaarde toegevoegd in het ondererfpachtcontract van de 4 hectare. Hetzij dat de HNL de financiering voor de kade- en roro voorzieningen op de bestaande 2,2 hectare gereed heeft. De reden hiervoor was ook de kanttekening die werd gemaakt dat het opzetten van een veerverbinding een risicovolle activiteit is. In het eerste jaar vielen namelijk de brandstofprijzen al hoger uit dan verwacht.

In april werd bekend dat de veerboot ging varen vanuit Cuxhaven voor een periode van een kleine twee maanden. 1 juni werd dan gestart met de afvaarten vanuit Emden en dit was het moment dat HNL de toekomst weer iets rooskleuriger in zag. Echter per vandaag maakte de HNL bekend dat zij meer tijd nodig hebben om de financiële verliezen goed te maken.

Alle medewerkers in Groningen, het Noorse Kristiansand en aan boord van de cruiseferry zijn vandaag geïnformeerd. Sinds de start in 2022 hebben bijna 400.000 passagiers gevaren op de cruiseferry MS Romantika. Het bedrijf groeide in korte tijd uit van een start up tot een volwaardige organisatie, met bijna 400 medewerkers. 

Bron: Persbericht Holland Norway Lines
Bron: Bundel – Vergadering Algemeen Bestuur GSP van 14 oktober 2022

Translate