Havenonline

Gedoogsituatie voor overschrijding stikstofnorm bij LNG-terminal

Eemshaven- In een kamerbrief van Minister Jetten (Klimaat en Energie) en staatssecretaris Vijlbrief (Mijnbouw) aan de Tweede Kamer werd vandaag een update gegeven over de LNG-installatie in de Eemshaven.

De EemsEnergyTerminal is een gevolg van de Russische inval in Oekraïne en de daarmee onderdruk gezette gasvoorziening voor Europa. De LNG-terminal zou op korte termijn moeten kunnen voorzien in de behoefte van extra gas, hetzij dat LNG in voldoende mate beschikbaar is.

De LNG-terminal in de Eemshaven kon in zeer korte termijn worden gebouwd, ook al is het materiaal voor deze infrastructuur momenteel schaars. Normaliter kost het dan ook normaal vijf jaar om een dergelijke LNG-terminal op te zetten. Echter door het gebruik van twee LNG-schepen, welke de Gasunie inzet, is het mogelijk gemaakt om op korte termijn deze terminal van de grond te krijgen.

Echter zijn de vergunningen voor de EemsEnergyTerminal tot op heden nog niet rond. In juni van dit jaar werd dan ook al aangegeven dat het in bedrijf nemen van de installaties, zonder vergunningen, werd gesteund vanwege het Europese belang. De vergunningen zullen dan ook pas in het eerste kwartaal van 2023 gereed zijn.

Daarnaast is gebleken dat de eerste tijd de LNG-terminal de stikstofnormen zal overschrijden. De drijvende LNG-installaties zouden aangesloten worden op walstroom, echter is dit door gebrek aan onderdelen niet gereed. Dit heeft dan ook als gevolg dat de installatie eerst op gas zullen opereren en daarmee worden de stikstofnormen overschreden. De Gasunie heeft meerdere alternatieven gezocht om de overschrijding tegen te gaan, echter bood dit geen snellere oplossing.

Vanwege de noodzaak van het ingebruiknemen van de EemsEnergyTerminal adviseert het kabinet dan ook aan de provincie Groningen om deze situatie te gedogen. De overschrijding van de stikstofnormen zal naar verwachting maximaal zes en halve maand duren.

Bron: Kamerbrief Rijksoverheid

Translate