Havenonline

Eerste stappen verbreding N33 Appingedam-Eemshaven

Minister Mark Harbers en staatssecretaris Vivianne Heijnen hebben de afgelopen weken met regio’s gesproken over investeringen in weg, water en OV. Door de stikstofproblematiek, een tekort aan personeel, stijgende prijzen in de bouw en beperkte financiële middelen is het op korte termijn niet mogelijk om alle nieuwe plannen voor de aanleg van infrastructuur uit te voeren. Wel zijn een aantal projecten weer een stap verder gekomen.

Zo worden de eerste stappen gezet voor de verbreding van de N33 Appingedam-Eemshaven. Het kabinet investeert de komende jaren meer geld dan ooit in groot onderhoud aan wegen en vaarwegen. Door het pauzeren van 17 weg- en vaarwegprojecten kan geld voor aanleg deels besteed worden aan groot onderhoud en aan aanlegprojecten die wél kunnen worden uitgevoerd maar kampen met grote prijsstijgingen. De gepauzeerde aanlegprojecten blijven nodig om Nederland in de toekomst bereikbaar te houden. De projecten worden weer opgestart op het moment dat stikstofruimte, geld en personeel hiervoor beschikbaar zijn. De komende tijd wordt met regionale overheden gekeken hoe we de komende jaren Nederland zo goed mogelijk bereikbaar kunnen houden.

In april van dit jaar stelde het kabinet in de kabinetsreactie op de parlementaire enquête over de aardgaswinning in Groningen 480 miljoen euro beschikbaar voor hoogwaardige infrastructuur in Groningen. Hiervan is 250 miljoen euro bestemd voor het verbreden van de N33 tussen Appingedam en Eemshaven en moet ook voorzien in een oeververbinding. Het project draagt bij aan verbetering van de bereikbaarheid, doorstroming en verkeersveiligheid op dit deel van de N33 en verbetert de bereikbaarheid van de haven en daarmee het goederenvervoer.

De eerste stap is het uitvoeren van een zogenoemd ‘MIRT-onderzoek’. Hierbij onderzoeken Rijk en regio onder andere de opgave, de verschillende oplossingsrichtingen, de kosten en de stikstofopgave. Het onderzoek is naar verwachting eind 2025 afgerond. Daarnaast heeft het rijk 145 miljoen euro extra beschikbaar gesteld voor de verbreding van de N33 Midden van Zuidbroek naar Appingedam. Rijk en regio streven naar een zo snel als mogelijke doorstart van dit project en zijn hierover met elkaar in overleg.

Bron: Rijksoverheid


Het laatste nieuws van Eemshavenonline direct op je telefoon?

Klik hier om te abonneren op het WhatsApp kanaal van Eemshavenonline

Klik hier om te abonneren op het WhatsApp-kanaal van Eemshavenonline

Klik hier om te abonneren op het Telegram-kanaal van Eemshavenonline

Translate