Havenonline

3D-vogelradar geplaatst in Eemshaven

Eemshaven- Op dit moment staat er een 3D-vogelradar bij een windturbine in de Eemshaven. De vogelradar is onderdeel van een onderzoek van het Instituut voor Biodiversiteit en Ecosysteem Dynamica (IBED) van de Universiteit van Amsterdam in samenwerking met Bureau Waardenburg, waarvan de radar is.

Enkele jaren geleden al werd het project van de vogelradar opgestart in de Eemshaven. Met al doel om de vogeltrek over de Eemshaven in kaart te kunnen brengen. Op dit moment zijn windturbines een groot onderdeel van onze energievoorziening. Het aantal windturbines zal dan ook alleen maar toenemen. De Eemshaven, met ruim 100 turbines, ligt op een belangrijke route voor trekvogels, welke vliegen van de overwinteringsgebieden in Afrika en Zuidwest-Europa naar de broedgebieden in Scandinavië. Duizenden vogels vliegen dan ook over de Eemshaven naar deze gebieden.

Met de vele windturbines in de Eemshaven en het groot aantal overvliegende trekvogels, zorgt dit helaas tot een hoog aantal dode vogels door aanvaringen met windturbines. Dit ook hoger dan andere windparken op het vaste land van Nederland.

Met de vogelradar willen de drie partijen van het onderzoek, hetzij de Universiteit van Amsterdam, Bureau Waardenburg en Altenburg & Wymenga, de vogeltrek over de Eemshaven in kaart brengen. Dit wordt gedaan in combinatie met de weerradar op het eiland Borkum.

In de nabije toekomst hoopt men dat, ook met behulp van de vogelradar, de vogeltrek in kaart kan worden gebracht. Dit zodat de vogeltrek minimaal 48 uur van tevoren kan worden voorspeld. Windturbines in de Eemshaven zouden voor deze vogeltrek dan stil kunnen worden gezet, zodat het aantal slachtoffers onder de vogels wordt beperkt.

Meer informatie: Provincie Groningen
Klik hier voor een video over de 3D-vogelradar.

Translate