Scheepvaart

Uit het archief: jacket SylWin1 platform verlaat Eemshaven

Eemshaven- Deze zondag duiken we het archief in van 2014. In de jaren 2014/2015 waren er volop activiteiten in de Eemshaven, met betrekking tot de offshore wind. Veel windparken zijn deze periode gebouwd en de Beatrixhaven was in ontwikkeling. Ook werd er volop gebouwd aan grote stopcontacten op zee, waaronder de SylWin1.

SylWin 1 is de langste offshore-netverbinding op het gelijkstroomnet in Duitsland. SylWin1 verbindt de offshore windparken Butendiek, Sandbank en DanTysk 70 kilometer voor de kust van het eiland Sylt met het vaste land. Een vermogen van maar liefst 864 megawatt kan wordt opgewerkt en via een hoogspanningsgelijkstroomverbinding aan het Duitse elektriciteitsnet geleverd worden. De elektriciteit, die wordt opgewekt door de 232 windturbines uit de drie windparken, wordt over een afstand van 205 kilometer naar het vaste land van Duitsland getransporteerd. Hiervan is 160 kilometer onderzeese kabel en 45 kilometer landkabel. De kabel landt hier aan in het onshore convertorstation in Büttel.

Het platform is in 2015 ingebruikname genomen schone energie te transporteren. Met SylWin1 kan meer dan één miljoen huishoudens van schone energie worden voorzien.

De jacket van SylWin 1 is via de Eemshaven gegaan. De jacket van 6.000 ton was geladen op de Eide Barge 33. Een afzinkbaar ponton met een lengte van 109,70 meter, een breedte van 45 meter en diepgang van 6 meter. Middels grote zeesleepboten is de Eide Barge 33 naar de installatielocatie gesleept. Op de locatie van de SylWin 1 is de Eide Barge 33 afgezonken zodat de jacket van het ponton gesleept kon worden. Het kraanschip Oleg Strashnov (tegenwoordig Seaway Strashnov) heeft daarna de jacket geïnstalleerd.

Na de installatie van de jacket, kon het converterplatform aan haar reis naar de eindlocatie beginnen. Via de Oostzee bereikte het platform de installatie locatie. Waarna ook deze kolos door de Oleg Strashnov kan worden geïnstalleerd op de jacket.

Translate