QR-code – Energiehaven

De Eemshaven wordt ook wel energiehaven van Nederland genoemd. Een derde van alle opgewerkte energie in Nederland komt vanuit de Eemshaven. Dit niet alleen door de drie energiecentrales welke Eemshaven heeft, maar tevens ook door de opgewerkte energie uit wind- en zonne-energie.
Grote kans dus dat jij je telefoon oplaadt met stroom uit de Eemshaven komt.

Energiecentrales
Zoals gezegd heeft de Eemshaven drie energiecentrales, met elk hun eigen vermogen en manier van energie opwekken.

RWE Magnum centrale
Foto: RWE

De RWE Magnum centrale is een aardgas gestookte centrale, maar de centrale is ook klaar om in de toekomst op waterstof te draaien. De centrale is in 2013 in gebruikgenomen en heeft een vermogen van 1410 megawatt. Dit is goed voor ongeveer twee miljoen huishouders per dag.

RWE Eemshavencentrale

De RWE Eemshavencentrale draait momenteel zowel op steenkolen als op biomassa. De centrale is geopend in 2015 en heeft een vermogen van 1560 megawatt, verdeeld over twee eenheden.

Engie Eemscentrale
Foto: Engie

De Eemscentrale was de eerste energiecentrale in de Eemshaven. De centrale werd geopend in 1977. Destijds is de centrale gestart met een vermogen van 697 megawatt, inmiddels is dit 1800 megawatt. Dit is 10% van het totaal vermogen in Nederland.
De centrale is gasgestookt.

Windenergie
Overal in de haven en daarbuiten zijn wel windturbines te vinden. Eemshaven is dan ook één van de grootste windparken op het vaste land van Nederland. Naast dat deze windturbines veel energie opwekken. Komt op nog een andere manier windenergie de Eemshaven binnen.

De stroom wat is opgewerkt in het Nederlandse windpark Gemini landt aan in de Eemshaven. Vanaf het windpark loopt een 85 kilometer lange kabel naar het hoogspanningsstation in de Eemshaven. De elektriciteit wordt getransporteerd als 280 kilovolt en wordt in het station op land omgezet naar 380 kilovolt, zodat de elektriciteit het stroomnet op kan. Het Gemini windpark heeft een capaciteit van 600 megawatt.

Gemini hoogspanningsstation
Foto: Gemini

Aanlanding stroomkabels
Naast de energiecentrales en de windenergie komt op nog een andere manier stroom de Eemshaven binnen. Eemshaven heeft een connectie met zowel Noorwegen als Denemarken door middel van overzeese hoogspanningskabels. Dit door middel van de NordNed-kabel en COBRA-kabel.

NorNed kabel
Foto: Tennet

De NorNed-kabel loopt van Eemshaven tot het Noorse Feda. Een 580 kilometer lange gelijkstroom-hoogspanningskabel, met een capaciteit van 700 megawatt. De kabel is in gebruik sinds 2008.
Het doel van de kabel is om stroom te delen.
”Nederland importeert via NorNed Noorse waterkracht-energie. Het voordeel van waterkracht-energie is dat het betrouwbaarder is dan windenergie. Hierdoor kunnen Nederlandse centrales systematischer en efficiënter draaien. Met Noorse waterkracht-energie kunnen in Nederland overdag de pieken in het verbruik worden opgevangen en op onze beurt sturen wij ’s nachts onze elektriciteit naar Noorwegen want dan genereert het land minder waterkracht (Tennet).

De COBRA-kabel is de verbinding tussen Eemshaven en het Deense Endrup. De COBRA heeft een lengte van 325 kilometer en een capaciteit van 700 megawatt. De kabel is sinds 2019 operationeel. Beide landen kunnen hiermee duurzame energie uitwisselen om aan de levenszekerheid te kunnen voldoen.
De stroom wordt door de kabel als gelijkstroom getransporteerd en in de beide converstations op land weer opgezet naar wisselstroom, wat op het net kan worden gebruikt.

COBRAcable
Foto: TenneT
Translate