Havenonline

Stremming Eemskanaal vanwege hoogwater

Eemskanaal- Rijkswaterstaat heeft op verzoek van de verschillende waterschappen per vanavond 18:00 uur een stremming van het Eemskanaal afgegeven. De waterstand in het kanaal is te hoog, wat ervoor kan zorgen dat er teveel golfslag de dijken overkomt bij langs komende scheepvaart.

Een ander probleem is dat er niet gespuid kan worden, om het overtollige water kwijt te raken via de Eems. De waterstand op de Eems heeft nog steeds te maken met een verhoging van boven de één meter, en ook bij laagwater is een verhoging van de waterstand.

In twee dagen tijd is circa 55 millimeter water gevallen, tot komt overeen met ongeveer 110 miljard liter regenwater. Deze hoeveelheid valt normaal gesproken in de hele maand februari, zo stelt Waterschap Hunze en Aa’s. Het waterschap verwacht vanaf dinsdag weer te kunnen spuien om overtollig water over te voeren naar zee. Echter zal dit spuien twee weken in beslag nemen, totdat de verschillende gebieden weer op normaal waterpeil te krijgen.

De stremming van het Eemskanaal heeft ook gevolgen voor de Eemshaven. Vrijwel alle binnenvaart, welke bestemming Eemshaven heeft, komt via het Eemskanaal.

Foto ter illustratie en uit archief

Translate