Havenonline

Rifblokken gemaakt van slib uit Eems-Dollard

Eemshaven- Dit najaar start een proef met rifblokken die gemaakt worden van slib uit de Eems-Dollard. De blokken komen te liggen op een plek langs de zeedijk tussen de Eemshaven en Delfzijl.  Op deze harde ondergrond kunnen mosselen en oesters groeien. De proef is bedoeld om te onderzoeken of dit gebeurt en of hiermee een nieuw leefgebied voor onderwaterleven ontstaat. Het Waddenfonds en de provincie Groningen dragen samen € 240.000 bij aan de proef.

In de Eems-Dollard en Waddenzee komen steeds minder schelpdieren voor. Dit heeft gevolgen voor andere dieren die daarvan afhankelijk zijn voor voedsel. Schelpdieren zoals mossels en oesters worden ook biobouwers genoemd. Ze vestigen zich als een groepje op een plek en bouwen daar een nieuw leefgebied voor onderwaterdieren en -planten. Met de proef met de rifblokken krijgen de schelpdieren een harde ondergrond van lokaal slib. Hierop kunnen ze een nieuw rif bouwen, waar kreeftachtigen, weekdieren en vissen kunnen opgroeien en schuilen.

Door slib uit het water van de Eems-Dollard te halen en te verwerken tot natuurvriendelijke rifblokken, wordt het water waarschijnlijk minder troebel. Dieren en planten in dit natuurgebied hebben het zwaar omdat er veel slib in het water voorkomt en weinig zuurstof. Door jaarlijks een grote hoeveelheid slib uit het water te halen verbeteren de waterkwaliteit en ecologie in de Eems-Dollard.

Baggerspecialist NETICS is de bedenker van de rifblokken. Een aannemerscombinatie van NETICS, Van Oord en KWS Infra maakt en plaatst de rifblokken en onderzoekt de effecten. Onderzoek moet duidelijk maken of de rifblokken zorgen voor een toename van schelpdieren en bodemleven in het natuurgebied. De onderzoeksresultaten worden in 2026 verwacht.De proef start dit najaar en wordt ondersteund door Groningen Seaports.

Het project met de rifblokken maakt deel uit het meerjarig programma Eems-Dollard 2050. Hierin werken het Rijk en de regio samen aan het herstel van de natuur in de Eems-Dollard. Eerder werden bij de dijkversterking tussen de Eemshaven en Delfzijl bij de Rijke Dijk voorzieningen aangebracht die goed zijn voor vogels, mossels en andere dieren en planten. In zogeheten ‘getijdenpoelen’ blijft bij eb water staan. Dat maakt het tot een aantrekkelijke, natuurlijke leefomgeving voor vissen, wieren en ander onderwaterleven. De rifblokken zijn een aanvulling op deze maatregelen.

Bron: Persbericht Provincie Groningen

Translate