QR-code – Offshore wind

Ziet u ook al deze grote componenten liggen in de haven? Deze zijn voornamelijk bedoeld voor de bouw van windparken op zee, ook wel offshore wind genoemd.

De Eemshaven staat bekend als offshore wind haven en is dan ook de ideale uitvalsbasis voor de offshore wind industrie. De haven is strategisch gelegen voor, met name, de Duitse windparken, maar ook windparken in Nederlandse en Engelse delen van de Noordzee zijn vanuit de Groningse haven gebouwd. In mei 2024 staat de teller al op 21 windparken, welke vanuit de Eemshaven zijn gebouwd.

Het bouwen van een windpark gaat altijd in verschillende fases. De eerste fase is de onderzoeksfase, waarin bodemonderzoek wordt gedaan. Wat is de beste plek voor een windpark en liggen hier ook nog bommen in de grond bijvoorbeeld. De tweede fase is dan de bouwfase, waarbij de grote componenten aan de order komen. Een windturbine op zee wordt gebouwd op een fundatie bestaande uit een monopile met daar bovenop een transition piece. Boven op deze fundatie komt dan de turbine te staan.

Monopiles klaar voor vertrek
Een ponton met transition pieces
Een lading torendelen en bladen gaat aan boord van een jack-up schip

Naast het bouwen van windparken, wordt de Eemshaven ook door vele windparken gebruikt voor de onderhoudsfase van het windpark. Een windpark gaat ongeveer 10 tot 15 jaar mee. In de tussentijd is veel onderhoud aan de turbines benodigd om de turbines draaiende te houden. Tweewekelijks komen meerdere zogenaamde Servie Operations Vessels (SOV’s) naar de haven, welke in de windparken werkzaam zijn. Feitelijk zijn dit hotelschepen, waarop alle technici verblijven en vanaf waar het windpark wordt aangestuurd.
Wanneer deze schepen naar de haven komen, wordt de bemanning gewisseld, provisie aan boord gebracht, brandstof gebunkerd en noem maar op.

Buiten de grote accommodatieschepen (SOV’s) varen ook kleinere schepen naar de windparken. Zogenaamde crewtenders (CTV’s) zijn snelle catamarans die mensen en materiaal snel naar de haven kunnen brengen. Verder zijn de CTV’s ook in de windparken actief met het brengen van mensen en materiaal van en naar de verschillende windturbines.

Volle Eemshaven met offshore-schepen
SOV Windea Jules Verne werkzaam voor het
Duitse windpark Merkur
Crewtenders aan de steiger
Translate